O Konferencji

Lubin/ CK Muza / 17 kwietnia 2020r.

Agnieszka Jastrzębska

Agnieszka Jastrzębska

Ewa Morzyszek-Banaszczyk

Ewa Morzyszek-Banaszczyk

Marek Kaczmarzyk

Marek Kaczmarzyk

Bożena Będzińska-Wosik

Bożena Będzińska-Wosik

Tomasz Tokarz

Tomasz Tokarz

Zapraszamy Państwa do udziału w Konferencji „Miedziowy Mistrz Edukacji” 2020, która odbędzie się w piątek 17. 04. 2020 r. w CK Muza w Lubinie. Wydarzenie skierowane jest do dyrektorów i nauczycieli ze szkół podstawowych, średnich oraz przedszkoli, a także pedagogów rodziców, młodzieży, do wszystkich osób które są zainteresowane zmianami w edukacji.

Wielu nauczycieli i rodziców jest przekonanych, że tradycyjna edukacja w takim kształcie jakim jest obecnie jest niezmienną możliwością wspierania w rozwoju ich dzieci. Podczas konferencji zaprezentujemy szkoły i rozwiązania, które już dziś wdrażają innowacyjne, kreatywne podejścia do edukacji. Nie czekając na zmiany systemu. Pokażemy, jak wiele można zrobić w warunkach które mamy, stosując prostą zasadę – chcieć to móc.

Zaprosiliśmy prelegentów, którzy w obszarze edukacji dokonują w Polsce niezwykłych rzeczy. Pokazują, że zmiana jest możliwa już dziś. Każdy z nich zaprezentuje swój wykład . Chcemy dzięki temu zachęcić Was do dociekliwego , krytycznego i kreatywnego myślenia, a także do poszukiwania nowych rozwiązań.

Uważam, że popełniamy kardynalny błąd, zakładając, iż dziecko nie rodzi się jako stuprocentowy człowiek. Zarówno w literaturze naukowej, jak i popularnej ujawnia się nasza skłonność do postrzegania dzieci jako istot raczej potencjalnych niż rzeczywistych – jako aspołecznych „pół istot”. Dlatego zakładamy, że po pierwsze, muszą zostać wpierw poddane wpływowi osób dorosłych, a po drugie, że dopiero po osiągnięciu pewnego wieku można je uważać za dojrzałych, pełnowartościowych ludzi.

Jesper Juule

założycielka Stowarzyszenia NOESIS, magister fizyki i psychologii, terapeutka systemowa, oligofrenopedagog. Autorka innowacji pedagogicznej, nowego modelu lekcji 4ALL opartego o najlepsze praktyki pedagogiczne na świecie (nauczanie przez dociekanie- indukcyjne, Taksonomia SOLO, 4MAT) dostosowanego do polskiego systemu. Współpracując z uczelniami, prowadzi badania związane z efektywnym nauczaniem. Wynikami swej pracy dzieli się na konferencjach ogólnopolskich i międzynarodowych, publikując w czasopismach dla nauczycieli.

Wykład który poprowadzi na konferencji będzie próbą odpowiedzi na pytanie jak skutecznie uczyć wszystkie dzieci? Nowa dydaktyka oraz nowy sposób oceniania uczniów pozwoli spojrzeć inaczej na współczesną edukację.
Więcej o jej pracy znajdziecie tu : edu4all.pl

Agnieszka Jastrzębska

Magister Fizyki i Psychologii

Dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 137 im. Aleksandra Kamińskiego w Łodzi, nauczycielka przyrody. Propagatorka Praw Dziecka, ruchu i fp Kreatywni w Edukacji, Planu Daltońskiego i koncepcji pedagogicznej Celestyna Freineta. Twórczyni inicjatywy Tygodnia Wymiany Doświadczeń Kreatywnych Nauczycieli w Łodzi, współorganizatorka licznych konferencji dotyczących nowatorstwa pedagogicznego w edukacji. Trenerka, Edukatorka, Coach, Tutorka i Ekspertka awansu zawodowego nauczycieli. Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego – kierunek Pedagogika Wieku Dziecięcego. Autorka programów szkoleniowych dla nauczycieli i dyrektorów, wykładowczyni UNS w Łodzi. Autorka innowacji pedagogicznej „Odkrywamy przyrodę, czyli Sojusz metod strategii planu daltońskiego Helen Parhurst i koncepcji pedagogicznej Celestyna Freineta z elementami technik freinetowskich na lekcjach przyrody w klasie 4”

Ewa Morzyszek – Banaszczyk

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 137

Biolog , jeden z czołowych neurodydaktyków. Jest propagatorem dydaktyki ewolucyjnej, dziedziny zajmującej się wyodrębnieniem, rozpoznaniem i praktycznym wykorzystaniem wpływu mechanizmów ewolucyjnych (zarówno ewolucji biologicznej, jak i kulturowej) na procesy uczenia się i nauczania. Badacz, memetyk i ewolucjonista oraz autor licznych publikacji z zakresu neurodydaktyki. Znakomity mówca, energetyzujący naukowiec.
http://www.ndrk.pl

Doktor Marek Kaczmarzyk

Biolog

Nauczycielka, edukatorka. Od 32 lat w tej samej Szkole Podstawowej nr 81 im. Bohaterskich Dzieci Łodzi. Najpierw nauczyciel-buntownik, teraz dyrektor-eduzmieniacz. Jej pasją i misją jest szkoła przyjazna uczniowi i taką szkołę tworzy codziennie – szkołę ugiętych kolan. Ukucnęła i spojrzała na świat oczami swoich uczniów. Od tego rozpoczęła serię fundamentalnych zmian w szkole, często niewyobrażalnych dla innych. Wraz ze swoimi nauczycielami – liderami oddolnych zmian – wierzy w to, że bez dobrych relacji nie ma edukacji i to właśnie dobre relacje uczniów i nauczycieli są priorytetem w budowaniu szkolnej rzeczywistości. Współinicjatorka polskiej „Budzącej się szkoły”. Zarządzana przez nią Szkoła Podstawowa nr 81 w Łodzi jest pierwszą publiczną budzącą się szkołą w Polsce.
Bożena Będzińska-Wosik

Nauczycielka

Trener, coach, mediator, wykładowca akademicki. W 2001 roku ukończył studia nauczycielskie. W 2005 obronił doktorat z obszaru nauk humanistycznych. Jest absolwentem podyplomowych studiów menedżerskich, szkoły trenerów biznesu, studiów coachingu, studium mediacji oraz studium systemowej terapii rodzin. Ukończył szereg specjalistycznych szkoleń, m.in. w zakresie: komunikacji interpersonalnej, negocjacji, komunikacji transformującej czy przemawiania.

Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z grupami. Przeprowadził ponad 8 tysięcy godzin warsztatów, ćwiczeń i wykładów.

Specjalizuję się w szkoleniach z obszarów: edukacyjnego wykorzystania nowych technologii, dydaktyki, kompetencji społecznych, gamifikacji, inspirowania rozwoju, zarządzania zmianą. Współpracuję jako nauczyciel i twórca programów z kilkoma szkołami alternatywnymi.

Kluczowym obszarem jego działalności jest promowanie edukacji opartej na uznaniu podmiotowości ucznia i nauczyciela.

Jest autorem kilku książek i licznych artykułów. Uwielbi filmy i książki fantastyczno-naukowe. Facebooker i bloger. Zapalony dyskutant. Fan nowych mediów. Autor bloga: http://innowacyjnaedukacja.blogspot.com

Na konferencji Tomasz Tokarz wystąpi w roli przewodniczącego jury oraz poprowadzi panel dyskusyjny pn.”Innowacyjna edukacja? Postulaty, a rzeczywistość.

Tomasz Tokarz

Wykładowca akademicki